Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)


Iнформацiя про стан будiвництва житлового шестиповерхового двосекційного будинку у складі будівництва житлово-громадського комплексу, що будується за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, будинок 27а (1-ша черга будівництва). Продовжується будiвництво1-ї черги. Станом на звiтну дату виконано наступнi види робiт відповідно до графіка виконання будівельно-монтажних робіт: - котлован та роботи нульового циклу - 100%; - монтаж фундаментних блоків і влаштування бетонних стін - 60%; - влаштування монолітних колон та перекриття - 14,2%. Стадія готовнсті об'єкту будівництва складає 28%. Iнформацiя про стан будiвництва житлового шестиповерхового чотирьохсекційного будинку (2-ва пускових комплекси) у складі будівництва житлово-громадського комплексу, що будується за будівельною адресою: м.Вінниця, вул. Івана Богуна, будинок 27а (2-га черга будівництва). Розпочато будiвництво 2-ї черги. Станом на звiтну дату виконано наступнi види робiт відповідно до графіка виконання будівельно-монтажних робіт: - котлован та роботи нульового циклу - 2%. Стадія готовнсті об'єкту будівництва складає 2%.