Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
2. Скорочене найменування
ТОВ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
3. Дата проведення державної реєстрації
15.12.2016
4. Територія (область)
05000
5. Статутний капітал (грн)
1010000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20Будівництво житлових і нежитлових будівель
41.10Організація будівництва будівель
68.32Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN
UA 23 320478 00000 26004924423017
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
5) МФО банку
328209
6) поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN
UA143282090000260310100353394