Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаз/п
Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0 Директор Крикливець Ігор Миколайович 1974 вища, економіст 20 ТОВ "ГЕЛІОС 17"/ ТОВ "Промислова група "Вінниця-Буд" 39946929/ 34625872 директор 27.12.2016 обрано безстроково
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 20 Попередні посади: Директор працював за сумісництвом з 03.07.2017 р. по 31.01.2019 р. в ТОВ "Промислова група "Вінниця-Буд" та з 05.08.2019 р. по звітну дату в ТОВ "ГЕЛІОС 17" на посаді директора. З 23.01.2020 р. посаду директора емітента обіймає Гошка Андрій Андрійович у зв'язку із звільненням Крикливця Ігоря Миколайовича.
1 Головний бухгалтер Магельницька Валентина Володимирівна 1969 вища, бухгалтерський облік і аудит 28 ТОВ "ФЛОРІАН-Т"/Басейнове управління водних ресурсів р.Південний Буг 33623240/35373963 Головний бухгалтер/Начальник відділу бухгалтрського обліку економіки та фінансів 07.03.2019 безстроково
Опис Повноваження та обов''язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28 Попередні посади: з 04.04.2011 р. по 15.07.2016 р. - Басейнове управління водних ресурсів р.Південний Буг (код ЄДРПОУ 35373963) - Начальник відділу бухгалтрського обліку економіки та фінансів з 01.09.2017 р. по 20.10.2018 р. ТОВ "ФЛОРІАН-Т" (код ЄДРПОУ 33623240) - Головний бухгалтер З 07.03.2019 р. - Головний бухгалтер емітента. Будь-яких посад на інших підприємствах не займає.

_______________

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.