Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Вищий орган управління Загальні збори учасників Учасниками Товариства є: ПЕМСІНГ КРІШНА, адреса засновника: 1208, м. Женева, Франк-Томас,32, Швейцарія, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 808000.00; Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська компанія з управління активами», код за ЄДРПОУ 33829471, місцезнаходження: Україна, 03110, м. Київ, вул. Клінічна, 23-25, що здійснює діяльність від свого імені в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Родинний маєток для життя», код ЄДРІСІ 23300609, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 101000.00; МОТУЗКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, вул. Гоголівська, буд. 37/2, кв. 54, розмір внеску до статутного фонду (грн.): 101000.00
Виконавчий орган Директор Крикливець Ігор Миколайович