Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 41029980
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОДИННИЙ МАЄТОК"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1 2 3 4 5
Дозвіл на виконання будівельних робіт ІУ 113192140636 02.08.2019 Державна архітектурна будівельна інспекція України
Опис Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії: до завершення будівництва. Інших дозволів та ліцензій емітент не отримував.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.